Šilumos perteklius patalpoje susidaro dėl saulės spinduliuotės per langus ir kitas skaidrias atitvaras, o taip pat dėl žmonių, kurie nuolatos būna patalpoje ir buitinių prietaisų (kompiuterių, spausdintuvų, kopijavimo aparatų ir kt.) skleidžiamos šilumos ir kartais iš kitų patalpų per neskaidrias atitvaras praeinančio šilumos srauto.

Ši skaičiuoklė skirta greitai ir pakankamai tiksliai apskaičiuoti reikiamą patalpos vėsinimo galią administracinės, gyvenamosios ar panašios paskirties patalpoms, vidutinio masyvumo ir sandarumo pastate. Esant kitokios paskirties patalpoms, vėsinimo galią galima skaičiuoti remiantis pateikta formule ir atitinkamais koeficientais.

Reikiama vėsos galia Q paskaičiuojama pagal tokią formulę:

Q= S  h  q + L  k + Z + E

S – patalpos plotas, m2;

h – patalpos aukštis, m;

q – koeficientas, įvertinantis šilumos pritekius per sienas ir kitas neskaidrias atitvaras, skaičiuoklėje priimta 28 W/m3.

  • Jeigu patalpa ribojasi su nešildomomis patalpomis, kuriose nebūna karšta, naudojamas koeficientas 25 W/m3.
  • Jei patalpa ribojasi su šildomomis ar dažnai prikaitusiomis patalpomis, gali būti naudojama koeficiento vertė iki 40 W/m3.

L – langų ir kitų skaidrių atitvarų plotas, m2;

k – koeficientas, įvertinantis šilumos pritekius dėl saulės spinduliuotės, W/m2 (žr. schemą dešinėje). Skaičiuoklėje įvertinta, jog langų vidinėje pusėje yra naudojamos užuolaidos ar kitas apsaugos nuo saulės būdas.

  • Jeigu išorinėje langų pusėje yra įrengtos žaliuzės ar kt. priemonės, koeficientus, pateiktus schemoje reikia padauginti iš 0,7.
  • Jei nėra jokios apsaugos – koeficientai dauginami iš 2,3.

Z – šilumos kiekis, kurį skleidžia žmonės, W. Skaičiuoklėje įvertintas vieno žmogaus skleidžiamas šilumos kiekis atliekant lengvą sėdimą darbą – 100 W.

  • Atliekant aktyvų, vaikščiojimo reikalaujantį darbą, šilumos kiekis yra 150 – 250 W.
  • Atliekant sunkų fizinį darbą, šilumos kiekis gali būti iki 400 W.

E – šilumos kiekis, kurį skleidžia buitinė technika, W. Vieno prietaiso skleidžiamas vidutinis šilumos kiekis skaičiuoklėje priimtas 350W.

Lentelėje pateikiamos dažnai naudojamų buitinių prietaisų šilumos išsiskyrimai:

Buitinis prietaisas Skleidžiamos šilumos galia, W
Stacionarus kompiuteris 120
Nešiojamas kompiuteris 45
Spausdintuvas 100
Didelis kopijavimo aparatas 750
Televizorius 100
Šaldytuvas 500
Skalbimo mašina 350
Kaitrinė lemputė 60 – 100
Muzikos grotuvas 40