Pagrindinės charakteristikos

Italų gamintojo Tecnair LV gaminami „P“ serijos tikslios kontrolės oro kondicionieriai – tai specialūs prietaisai, kurie savo veikimu, žymiai skiriasi nuo paprastų oro kondicionierių.

Prietaisų galios svyruoja priklausomai nuo prietaiso aušinimo tipo bei konfigūracijos. Pavyzdžiui tikslios kontrolės freoninių oro kondicionierių (direct expantion) galia, tiek OPA (up-flow air discharge) tiek UPA (with down-flow air discharge) versijose svyruoja nuo 7 iki 90 kW. Vandeniu aušinamų tikslios kontrolės oro  kondicionierių galia gali siekti net iki 200 kW.

„P“ serijos tikslios kontrolės prietaisai pasižymi itin aukštu energetiniu efektyvumu, visuose darbo rėžimuose. Efektyvus veikimas ne tik sumažina anglies dvideginio išskyrimą į aplinką, bet ir minimizuoja eksploatacines sąnaudas. Nors šie prietaisai sukurti darbui duomenų bei ryšių centruose, jie puikiai pritaikomi ir kitose įstaigose, pavyzdžiui įvairiose laboratorijose, muziejuose, televizijos studijose, įvairiuose dispečerinėse, bei visose kitose patalpose, kuriose išsiskiria itin dideli kiekiai perteklinės šilumos, ir kurios nėra nuolat pripildytos žmonių.

Tecnair LV gaminami tikslios kontrolės prietaisai taip pat montuojami ir įvairiuose pramonės objektuose: optikos, elektronikos, medicinos prietaisų gamybos cechuose, muzikos instrumentų dirbtuvėse ir  t.t. Priklausomai nuo projektinių parametrų šiuose objektuose galimas ir šviežio oro tiekimas.

Tikslios kontrolės oro kondicionierius

Eurovent sertifikatas

Tikslios kontrolės oro kondicionieriai skirti darbui uždarose patalpose, kur nepertraukiamas vėsinimas yra būtinas elektroninių įrenginių darbui. Norint įrodyti gaminių patikimumą, Tecnair LV prisijungė prie Eurovent asociacijos. Visi šio gamintojo tikslios kontrolės prietaisai yra patikrinti Eurovent laboratorijose ir atitinka šios asociacijos keliamus standartus.

Aukštas vėsinimo galios tenkančios 1m2 ploto reikšmės

Tai labai svarbus požymis ypač esant nedidelėms patalpoms, kuriose norima įrengti daug prietaisų, todėl itin svarbu, kad tikslios kontrolės prietaisas užimtų kuo mažiau vietos, tuo pat metu leisdamas efektyviau išnaudoti patalpą. „P“ serijos tikslios kontrolės oro kondicionieriai buvo sukurti siekiant išgauti kuo daugiau galios, užimant kuo mažiau vietos. Tai labai svarbu, nes tobulėjant įrangai, auga šilumos išsiskyrimai patalpoje, todėl reikia vis galingesnių tikslios kontrolės prietaisų.

Tylus veikimas

Sumažėjus prietaisų parametrams, neišaugo jų skleidžiamo garso lygis. Pagrindiniai tai lemiantys faktoriai:

 • Montuojami itin tyliai veikiantys „scroll“ tipo kompresoriai;
 • Montuojami tyliai veikiantys ventiliatoriai;
 • Korpuso elementuose montuojama papildoma garso izoliacija.

Du pagrindiniai konstrukcijos būdai

Gaminant „P“ serijos tikslios kontrolės oro kondicionierius naudojami du šaltnešiai:

 • Freonas;
 • Vanduo.

Panaudojant abiejų šaltnešių savybes tikslios kontrolės prietaisus galima sėkmingai pritaikyti darbui tiek duomenų centruose tiek ir administracinės ar mokslo paskirties objektuose. Tradiciškai freoniniai įrenginiai naudojami vidutiniuose/mažuose objektuose, kur šalčio galios poreikis neviršija 400 kW. Tuo tarpu vandeniniai tikslios kontrolės prietaisai naudojami esant didesniam šalčio poreikiui.

Pagrindiniai komponentai

Ventiliatoriai su EC tipo varikliais

Ventiliatoriaus sekcijoje montuojami vienas ar keli išcentriniai laisvos eigos darbo ratu bei atgal lenktomis mentėmis (šie ventiliatoriai dar vadinami „Plug fan“ tipo ventiliatoriais) . Tokio tipo ventiliatoriai pasižymi ypač tyliu veikimu, taip pat šio tipo ventiliatoriuose itin paprastas priėjimas prie menčių, todėl niekada nekyla problemų norint išvalyti prietaisą. Šiuose ventiliatoriuose standartiškai montuojami EC (electronically commutated) tipo varikliai, kurie gaminami naudojant pažangiausias technologijas taip užtikrinamas minimalus energijos vartojimas.

EC varikliai yra 25-30% efektyvesni nei analogiškuose prietaisuose montuojami asinchroniniai varikliai. Šie varikliai taip pat leidžia mikroprocesoriui  tiksliai reguliuoti sukimosi greitį, priklausomai nuo išorinių jutiklių parodymų.  Dėl to nereikia naudoti dažnių keitiklių bei kitų elektroninių prietaisų. Kartu dirbdami „Plug fan“ tipo ventiliatoriai bei EC tipo varikliai, esant vienodoms darbo sąlygoms, veikia nepalyginamai geriau nei įprasta įranga montuojama tokio tipo prietaisuose: padidėja įrenginių funkcionalumas, sumažėja triukšmo lygis, vibracija, taip pat įdiegiama „soft-starter“ funkcija, kurią naudojant sunaudojama kur kas mažiau energijos kondicionieriaus paleidimo metu.

Naudojami Tecnair LV produkciją įmanomi keturi skirtingi oro srauto reguliavimo būdai:

 • Pastovus ventiliatoriaus greičio reguliavimas mikroprocesoriumi.Pasirinkus šį reguliavimo būdą užtikrinamas aukštas statinis slėgis, kurio dažniausiai reikia daugumoje objektų. Sumontuotos sistemos pasipriešinimas sukelia  slėgio kritimą, todėl norint užtikrinti efektyvų visos sistemos veikimą reikia tiksliai apskaičiuoti slėgio nuostolius, kurie tiksliai įvertinami kompiuterinėje Tecnair LV parinkimo programoje.
 • Pastovus oro srautas nepriklausomai nuo slėgio kritimo filtruose. Tikslios kontrolės prietaiso viduje sumontuotų jutiklių pagalba mikroprocesorinis valdiklis keičia ventiliatoriais tiekiamo oro srautą priklausomai nuo filtrų užterštumo (esant užsiteršusiems filtrams padidėja slėgis), taip užtikrinamas pastovus oro srautas. Toks reguliavimo būdas užtikrina, kad būtų išvengta bereikalingo šaldymo, kuris atsiranda į patalpą patenkančio oro srautui sumažėjus dėl užsiteršusių filtrų. Gamintojai rekomenduoja šį reguliavimo būdą naudoti, kai prietaise naudojami F7 filtrai, taip užtikrinamas ilgesnis jų naudojimo laikas.
 • Kintamo oro srauto reguliavimas priklausomai nuo vėsinimo galios. Tai tipinė kintamo oro srauto (VAV- Variable Air Volume)  sistema, kuri veikia reaguodama į padidėjusį šilumos išsiskyrimą patalpoje tiekia didesnį vėsaus oro kiekį ir atvirkščiai sumažėjus šilumos išsiskyrimui tiekiamo oro kiekis sumažėja. Suprantama, kad toks reguliavimo būdas padeda sutaupyti energiją ypač tikslios kontrolės prietaisui dirbant nepilnu pajėgumu. Kintamo oro srauto reguliavimo būdas rekomenduojamas tik vandeniu aušinamiems tikslios kontrolės oro kondicionieriams.
 • Oro srauto reguliavimas atsižvelgiant į slėgį „dirbtinėse grindyse“. Tai reguliavimo būdas, kurį galima pritaikyti tik objektuose, kur įrengtos „dirbtinės grindys“, kuriomis vėsus oras tiekiamas į perteklinio šilumos išsiskyrimo zonas. Mikroprocesorius remdamasis daviklių parodymais palaiko pastovų slėgį po grindimis. Pavyzdžiui esant labai didelėms patalpoms, visas plotas gali būti dalinamas į keletą zonų, erdvę po „dirbtinėmis grindimis“ atitveriant pertvaromis taip, kad oras būtų tiekiamas tiksliai ten kur reikia. Oro patekimą į perteklinės šilumos išsiskyrimo zoną tokiu atveju valdo sklendės su elektroninėmis pavaromis ir termostatais. Pastovaus oro slėgio palaikymas būtinas norint išvengti nesubalansuoto oro tiekimo. Tokiu atveju taip pat svarbu palaikyti reikiamą ventiliatoriaus sukimosi greitį, nes netikėtai užsidarius vienai iš sklendžių žymiai padidėtų oro srautas į zonas, kur oras patenka. Slėgio jutikliai įrengiami įvairiuose taškuose po dirbtinėmis grindimis, jų rodmenys yra apdorojami mikroprocesoriuje, kuris savo ruožtu reguliuoja ventiliatoriaus greitį ir taip užtikrinamas pastovus slėgis.

Ventiliatoriai su AC tipo varikliais

Ventiliatoriai su EC tipo varikliais Tecnair LV gaminamuose tikslios kontrolės prietaisuose montuojami standartiškai, tačiau vartotojui pageidaujant gali būti montuojami ir pigesni ventiliatoriai su AC tipo varikliais. Šie ventiliatoriai neturi tikslaus greičio reguliavimo ir gali dirbti dviem skirtingais greičiais, savaime suprantama, kad tokiu atveju orą įmanoma tiekti tik dviem skirtingais rėžimais.

Mikroprocesorius

„P“ serijos tikslios kontrolės oro kondicionieriuose montuojami mikroprocesoriai, pritaikyti valdyti prietaisus veikiančius duomenų centruose, bei įvairios paskirties administraciniuose pastatuose. Šie mikroprocesoriai veikia apdorodami įvairius signalus iš jutiklių įrengiamų charakteringuose vėsinamų patalpų taškuose. Jų veikimas užtikrina pagrindinius tikslios kontrolės oro kondicionierių darbo rėžimus: vėsinimą be oro sausinimo, šildymą, oro drėkinimą, į patalpą patenkančio oro srauto reguliavimą atsižvelgiant į filtrų užterštumą (ar kitus aukščiau aprašytus reguliavimo būdus). Šių procesorių valdomi prietaisai veikia itin efektyviai. Taip ne tik taupoma energija, bet ir užtikrinamas nepertraukiamas tikslios kontrolės oro kondicionierių veikimas, net ir esant nenumatytoms/netikėtoms situacijoms (tokioms kaip atskirų komponentų gedimai). Jei tikslios kontrolės oro kondicionieriuje montuojami du kompresoriai, ar pastate montuojami keli prietaisai (ir jie sujungiami tarpusavyje), šie mikroprocesoriai turi gausybę diagnostikos funkcijų, kurios padeda atpažinti įvairius sutrikimus, bei bet kokiomis sąlygomis užtikrinti nepertraukiamą patalpų parametrų palaikymą.

Mikroprocesoriaus valdymo pultas

„Scroll“ tipo kompresoriai

Tecnair LV gaminamuose tikslios kontrolės freoniniuose oro kondicionieriuose montuojami ypač tyliu veikimu, bei aukštu energetiniu efektyvumu pasižymintys „scroll“ tipo oro kondicionieriai. Šie kompresoriai taip pat sunaudoja žymiai mažiau energijos taip taupydami eksploatacines išlaidas bei saugodami aplinką. Bandymais nustatyta, kad „scroll“ tipo kompresoriai, esant tokiems patiems darbo parametrams, užtikrina geresnius darbo parametrus, nei kitų tipų kompresoriai. Šių kompresorių konstrukcija leidžia išvengti papildomų sklendžių montavimo, kurios įprastos konstrukcijos kompresoriuose sukelia didelius slėgio nuostolius. Taip padidinamas kompresorių energetinis efektyvumas. Visiems šios serijos tikslios kontrolės oro kondicionieriams parenkami tik efektyviausi ir labiausiai patikimi kompresoriai gaminami visame pasaulyje žinomų kompanijų.

Vieno ar dviejų šaldymo kontūrų prietaisai

Modeliuose, kurių paskutinis indentifikacijos kodo numeris „1“ (pavyzdžiui: OPA 361/R410A) , montuojamas vienas kompresorius, bei vienas šaldymo kontūras. Modeliuose, kurių paskutinis indentifikacijos kodo numeris „2“ (pavyzdžiui: OPA 372/R410A)  montuojami du visiškai vienas nuo kito nepriklausomi kompresoriai, bei šaldymo kontūrai.

Parenkant prietaisą galima pasirinkti ar montuoti vieną kompresorių dirbsiantį pilnu apkrovimu, ar montuoti du kompresorius, kurie bus apkrauti 50%. Šaldymo kontūrai yra aprūpinti visa reikalinga įranga užtikrinančia jų saugumą, efektyvų valdymą ir patikimą veikimą. Garintuvo šilumokaitis gali būti vieno ar dviejų kontūrų priklausomai nuo kompresorių skaičiaus.

Išsiplėtimo vožtuvas

Elektroniniai išsiplėtimo vožtuvai – vienas naujausių freoniniuose vėsinimo įrenginiuose naudojamų prietaisų, kurie padeda sumažinti energijos sąnaudas įrenginiui dirbant nepilnu pajėgumu. Šie vožtuvai montuojami prie įtekėjimo į garintuvą. Jie pakeičia dažniausiai tokio tipo prietaisuose naudojamus termostatinius išsiplėtimo vožtuvus. Elektroniniai vožtuvai leidžia žymiai tiksliau kontroliuoti į garintuvą patenkančio šaltnešio kiekį. Reguliavimas atliekamas atsižvelgiant į tuo metu reikiamą generuoti galią. Elektroniniai vožtuvai taip pat leidžia reguliuoti ir iš garintuvo išeinančių dujų srautą, taip užtikrinamas kondensacinio slėgio sumažėjimas ypač žiemą ar nakties metu, tuo pat metu garintuve palaikant pastovų slėgį.

Ekologiški šaltnešiai

Freonininiuose tikslios kontrolės oro kondicionieriuose naudojamas tik aplinkai nekenksmingas ir ozono sluoksniui nekenkiantis freonas – R410A.

Aukšto energetinio efektyvumo šilumokaičiai

Šilumokaičiuose, kuriuos sudaro aliuminio plokštelės bei variniai vamzdeliai, bei kurie montuojami freoninuose tikslios kontrolės prietaisuose, kai oras išleidžiamas apačioje, šilumokaičių paviršius papildomai galima padengti drėgmę absorbuojančiomis – hidrofilinėmis medžiagomis apsaugančias nuo kondensato nutekėjimo. Paviršius padengiant šiomis medžiagomis sumažėja šilumos mainai, taip pat neišvengiamai padidėja šilumokaičio matmenys. Tačiau paviršiai dengiami hidrofilinėmis medžiagomis visada, kai reikia sausinti aplinkos orą. Dėl šios priežasties projektuojant freoninius tikslios kontrolės oro prietaisus būtina pažymėti, kai patalpose, kur bus palaikomi tikslūs miktoklimato parametrai, numatoma dirbti daugeliui žmonių, ar į tas patalpas numatoma tiekti didelius kiekius šviežio oro. Vandeniu aušinamuose tikslios kontrolės kondicionieriuose hidrofilinės įkrovos nėra numatomos, kaip oro sausinimo priemonės, dar daugiau dėl tiekiamo vandens temperatūros, kuri visada bus didesnė – norint išnaudoti „free-cooling“ funkciją, bei į patalpas nepatenkant drėgmės šaltiniams (tokiems kaip didelis žmonių kiekis ar didelis šviežio oro kiekis), dėl sumažėjusio šilumos mainų efektyvumo ir padidėjusio šilumos mainų paviršiaus ploto, nėra naudojamas.

Aliumininiai šilumokaičiai gaminami naudojant revoliucinę TURBO/FIN® technologiją. Oro srautas kertantis pagal šia technologiją pagamintus šilumokaičių profilius yra iš anksto turbulizuojamas, taip suaktyvinant šilumos mainus ir gerinant šilumos perdavimo koeficientą. Tai pat varinių vamzdelių vidiniame paviršiuje yra išrėžtas sraigto formos griovelis, kuris taip pat turbulizuoja, vamzdžiu tekančio skysčio srautą bei pagerina šilumos mainus. Naudojant šias priemones šilumos mainai aktyvinami iš abiejų pusių, todėl šilumokaičio efektyvumas žymiai padidėja.

Užpildymas šaltnešiu bei alyva

OPA ir UPA tipo vandeniu aušinami tikslios kontrolės oro kondicionieriai su įmontuojamu vandeniniu kondensatoriumi parduodami pilnai užpildyti šaltnešiu bei alyva.

Freoniniai OPA ir UPA tipo tikslios kontrolės oro kondicionieriai, kurie jungiami su išorėje statomomis aušyklėmis tiekiami tik užpildyti suslėgtu azoto bei su alyva standartiškai užpildytais kompresoriais. Užpildymą šaltnešiu, bei papildomą kompresorių užpildymą alyva atlieka montuotojas, prietaiso surinkimo metu.

Hidraulinis kontūras

Vandeniu aušinami tikslios kontrolės oro kondicionieriai, parduodami su kelių eilių šilumokaičiais sudarytais iš aliuminio plokštelių, bei varinių vamzdelių. Prie šilumokaičių standartiškai montuojami elektroniniai trieigiai vožtuvai, reguliuojantys vandens, įtekančio į šilumokaitį debitą. Šilumokaičiai sukurti taip, kad jų šilumos perdavimo koeficientas būtų didžiausias vandens temperatūroms esant 15/20⁰C bei 7/12⁰C.

 • Vandens temperatūros 15/20⁰C, ar didesnės dažniausiai taikomos duomenų centruose, serverių patalpose, telekomunikacijų centruose;
 • Vandens temperatūros 7/12⁰C administracinės paskirties patatuose;

Abiem atvejais standartinis vandens debito šilumokaityje reguliavimas, leidžia reguliuoti šaldymo galią priklausomai nuo aplinkos poreikio tai daryti.

Tačiau elektroniniai vožtuvai nėra įtraukti į standartinę tikslios kontrolės prietaisų komplektaciją. Rekomenduojama juos naudoti tais atvejais, kuomet reikalingas labai tikslus vėsinimo galios reguliavimas, ar tais atvejais, kai į patalpą papildomai tiekiamas šviežias lauko oras. Jei prietaise montuojami kintamo srauto siurbliai, elektroniniai dviejų eigų vožtuvai gali būti montuojami vietoje trieigių.

Jungimas prie vidinio tinklo bei nuotolinis valdymas

Jei „P“ serijos tikslios kontrolės oro kondicionierius valdomas mikroprocesoriaus, prietaisas gali būti prijungtas prie vidinio tinklo, į kurį galima sujungti iki 12 tokių įrenginių, arba galima prijungti prie nuotolinės valdymo sistemos.

Sujungiant prietaisus į vidinį tinklą viena mašina tampa „paklūstančiomis“, o kiti tikslios kontrolės prietaisai – jai „vadovaujančiais“ (master-slave principas).  „Paklūstantis“ prietaisas pradeda veikti esant nepalankiausioms situacijoms: dideliam apkrovimui, gedimams, esant kitoms nenumatytoms situacijoms. Darbo eigos metu į vieną tinklą sujungti kondicionieriai keičiasi vaidmenimis (pavyzdžiui kas 12 ar 24 valandas), taip taupomas kompresorių darbo laikas.

Norint sistemą valdyti nuotoliniu būdu naudojant modemą ar kitą Tecnair LV sukurtą valdymo programą. Naudojant tokį valdymą reikia nepamiršti įrenginyje sumontuoti RS485 valdymo kortą palaikančią MODBUS RTU protokolą. Taip prietaisą galima prijungti prie centrinės pastato priežiūros sistemos (BMS – Building Management System).

Maitinimo blokas

„P“ serijos oro kondicionieriuose montuojami maitinimo blokai, aprūpinti visomis apsaugos priemonėmis, todėl šie blokai atitinka visus Europos sąjungos, bei kitus tarptautinius reikalavimus. Maitinimo blokuose montuojami jungikliai atliekantys užrakto funkciją, taip pat paliekamos jungtys norint prijungti nuotolinį prietaiso valdymą, bei laisvos jungtys kitiems valdymo būdams sujungti. Saugant kompresorius tikslios kontrolės prietaisuose montuojami fazių sekos prietaisai neleidžiantys jų sugadinti dėl neteisingo sujungimo.

Filtrai

Pakankama oro filtracija – vienas iš svarbiausių reikalavimų duomenų centruose, kur svarbiausia ne tik užtikrinti nepertraukiamą prietaiso veikimą bei ir apsaugoti duomenis. Ne ką mažiau svarbu užtikrinti puikią tiekiamo oro kokybę ir administraciniuose pastatuose.

Šiems poreikiams tenkinti Tecnair LV tikslios kontrolės oro kondicionieriuose standartiškai montuojami savaime išsivalantys G4 klasės filtrai. Esant papildomiems reikalavimams galima papildomai užsisakyti aukštesnės – E7 klasės filtrus.

Tikslios kontrolės oro kondicionieriuose filtrai montuojami įstrižai, tai kad juos oras kirstų prieš patekdamas į šilumokaitį. Didelis jų paviršiaus plotas sumažina juos kertančio oro greitį, taip užtikrindama geresnę oro filtraciją bei mažesnes energijos sąnaudas.

Dizainas

„P“ serijos oro kondicionieriai pasižymi moderniu dizainu, todėl gali būti montuojami ne tik duomenų centruose, bet ir kitos paskirties objektuose. Prietaisų spalva neišskiria jų iš kitų dažniausiai administracinėse patalpose montuojamos įrangos. Prietaisai gaminami iš metalinio rėmo bei sutvirtinami aliuminio profiliais, prie kurių tvirtinamos durelės ar metalo lakštai. Pastarieji yra izoliuoti garso ir šilumos nepraleidžiančia medžiaga – poliuretanu, kuris savo ruožtu padengtas plonu plastiko plėvelės sluoksniu. Bendras durelių storis – 25mm.

Recirkuliuojamo oro patekimas į prietaisus, kai oras paimamas apačioje (OP serijoje) , jo paėmimo grotelės gali būti montuojamos dviem skirtingais būdais: standartiškai patekimo grotelės montuojamos priekinėje prietaiso dalyje, tačiau galima ir paėmimo grotelių montavimas tikslios kontrolės oro kondicionieriaus apačioje.

Recirkuliuojamo oro patekimas į prietaisus, kai oras paimamas viršuje (UP serijoje), o išmetamas apačioje į kanalus po dirbtinėmis grindimis, arba galimas išmetimas ir priekinę panelę taip kad oro srautas sklistų virš grindų.

Prietaiso komponentai

„Free cooling“ funkcija

Tai papildoma funkcija, kuri nėra įtraukta į standartinių tikslios kontrolės prietaisų komplektaciją. Tai papildoma sistema, leidžianti vietoje mechaninio vėsinimo naudoti aplinkos orą ir taip taupyti energiją. „Free cooling“ sistemos montuojamos OPA/FC bei UPA/FC serijos tikslios kontrolės oro kondicionieriuose. Šią sistemą sudaro šilumokaitis specialiai sukurtas taip, kad juose šilumos mainai galėtų vykti tarp oro ir vieno ir dviejų šaltnešių: freono ar vandens (galimas atvejis kai mainuose dalyvauja oras ir abu šaltnešiai). Į šilumokaitį įtekančių fluidų debitą reguliuoja elektroninis trieigis vožtuvas, kontroliuojamas mikroprocesoriaus. Tokia sistema gali veikti vienu iš trijų rėžimų:

 • Veikia tik „Free-cooling“ funkcija. Šia rėžimas jungiamas tada, kai aplinkos oro temperatūra yra tiek žema, kad oras galėtų ataušinti šilumokaityje cirkuliuojantį vandenį tiek, kad būtų tenkinami temperatūriniai iš išorinio bloko grįžtančio vandens parametrai. Toks darbo rėžimas leidžia sutaupyti didžiausią energijos kiekį, nes veikiant „Free-cooling“ funkcijai kompresoriai neveikia.

Free-cooling sistemos veikimas

 • Veikia „Free-cooling“ funkcija ir mechaninis vėsinimas.  Jei išorės oro temperatūra yra aukštesnė ir nebegalima užtikrinti pakankamų iš išorinio bloko grįžtančio vandens parametrų, tam tikram laiko intervalui įjungiami vienas ar du kompresoriai. Pastarieji veikia tik tiek, kad būtų užtikrinamas stabilus tikslios kontrolės parametrų palaikymas. Šiuo darbo rėžimu taip pat taupoma energija, nors ir ne taip efektyviai kaip dirbant tik „Free-cooling“ rėžimu.

Free-cooling ir mechaninio vėsinimo sistemų darbas

 • Veikia tik mechaninis vėsinimas. Šis darbo rėžimas veikia tada, kai aplinkos oro temperatūra yra per aukšta kad būtų galima naudoti „Free-cooling“ funkciją. Šiuo atveju kompresorius veikia kaip įprasta, tačiau net ir toks darbo rėžimas efektyviau išnaudoja energiją nei įprastuose tikslios kontrolės prietaisuose. Taip atsitinka todėl, kad OPA/FC, bei UPA/FC modeliuose montuojami didesni šilumokaičiai, todėl juose sunaudojama mažiau energijos.

Mechaninio vėsinimo sistemos darbas

Dviejų šaltinių sistema

Dviem šaltinių sistemos montuojamos tikslios kontrolės prietaisuose, kai juos galima aprūpinti šaltnešiais iš skirtingų šaltinių. Abi sistemos veikia ir yra reguliuojamos atskirai, visai nepriklausomai viena nuo kitos. Abu šaltiniai naudojasi vienu šilumokaičiu. Šilumokaitis yra dvigubai didesnis nei standartiniame įrenginyje, tačiau dėl didesnių jo matmenų pasiekiamas aukštesnis šilumos mainų efektyvumas.

Ši sistema užtikrina nepertraukiamą įrenginių darbą net ir tuo atveju jeigu vieno iš šaltinio darbas dėl kokių nors  priežasčių nutrūktų.

OPA/TS, UPA/TS:  Šiose aplikacijose įrenginiai turi tiesioginio išgarinimo šaltinį su vienu arba dviem kompresoriais ir kita šalto vandens šaltinį.

 • OPA/TS, UPA/TS.  Šios konfigūracijos įrenginiai sujungti su dviem aušinančiais šaltiniais: freoninis kontūras su  vienu ar dviem kompresoriais ir išoriniu bloku, bei šalto vandens sistema. Pirminis šaltinis pagal nutylėjimą yra šaltas vanduo, kuris gali būti prijungtas prie centrinės šalto vandens sistemos pastate, o freoninis  kontūras yra kaip rezervinis kuris prijungiamas prie išnešamo kondensatoriaus arba vidinio vandeniu aušinamo kondensatoriaus. Esant pageidavimui pirminiu šaltiniu gali būti ir freoninis kontūras, o antriniu vandens kontūras.

Dviejų šaltinių aušinimo sistema su freoniniu ir vandeniniu kontūrais

 • OPU/TS, UPU/TS. Šie tikslios kontrolės oro kondicionieriai aušinami taip pat vienu iš dviejų šaltinių, tačiau šiuo atveju abu šaltiniai yra šalto vandens. Pirminis – prijungtas prie centrines pastato šalto vandens sistemos, o rezervinis šaltinis gali būti prijungtas prie šalto vandens generatoriaus (šalčio mašinos).

Dviejų šaltinių aušinimo sistema su dviem vandeniniais kontūrais