Reikalavimai operacinių įrangai

Kaip ir bet kuri kita operacinėse patalpose montuojama įranga laminarinės lubos turi atitikti aukščiausios klasės reikalavimus:

  • Didelis kiekis šviežio oro. Oro kaita operacinėse patalpose turi būti nuo 6 iki 20 kartų per valandą. Tikslūs oro kiekiai priklauso nuo kiekvienoje šalyje galiojančių normų ir reikalavimų. Didelė oro kaita reikalinga patalpos oro užterštumui, atsirandančiam dėl naudojamų anestetinių dujų, sumažinti;
  • Aukščiausios klasės išorės oro filtracija, naudojama siekiant sumažinti bakteriologinį oro užterštumą;
  • Operacinėse patalpose turi būti palaikomas pastovus virš slėgis, neleidžiantis iš gretimų patalpų patekti orui ir bakterijoms į operacinę.

Pastaruoju metu laminarinės lubos vis dažniau ir dažniau naudojamos operacinėse patalpose. Platesnis šių lubų naudojimas susijęs su siekiu palaikyti operacinėse ISO 5 klasę atitinkančią oro kokybę, reikalaujamą ISO 14644 sertifikato. Vietoje dažniausiai naudojamo metodo, kai švarus oras maišomas su patalpoje esančiu nesteriliu oru ir taip maišant skirtingų parametrų oro srautus mažinamas patalpos oro užterštumas, montuojant laminarines lubas taikomas kitas principas, kai patalpoje sukuriamas „sterilus branduolys“ („aseptic nucleus“), kurį sudaro operacinis stalas, erdvė kurioje dirba operacinės personalas, instrumentų stalai ir kita įranga. Taigi naudojant laminarines lubas sukuriamas švaraus oro srautas lėtai užpildantis erdvę. Taip išvengiama oro turbulencijos, bei užtikrinama, kad tiekiamas oras išvalytas nuo visų galimų kietųjų dalelių bei bakterijų.

Laminarinės lubos

Privalumai:

  • Laminarinių lubų naudojimas užtikrina, kad užterštas oras nekontaktuos su žaizda ar chirurginiais instrumentais, todėl rizika, kad paciento būklė pablogės dėl užteršto patalpos oro sumažinama iki minimumo.
  • Priešingai nei tradicinių sistemų palaikomas virš slėgis patalpoje, laminarinių lubų sukuriamas „sterilus branduolys“ nėra priklausomas nuo durų sandarumo, todėl apsauga vykdoma nepriklausomai nuo to ar durys varstomo ar ne.
  • Greitesnis operacinės patalpos „atsistatymo laikas“. Tai reiškia, kad laiko tarpas, reikalingas tam, kad po operacijos patalpos oro kokybė pasiektų reikiamą lygį, tampa kur kas trumpesnis. Savaime suprantama, kad tai leidžia efektyviau naudoti patalpas ir atlikti daugiau operacijų. Naudojant turbulentinio oro srauto sistemas „atsistatymo laikas“ užima maždaug 15 minučių, tuo tarpu naudojant laminarines lubas tai trunka vos keletą sekundžių.
  • Oro sklaida esant mažiems greičiams ir šiek tiek mažesnei temperatūrai nei aplinkos (maždaug 2⁰C), užtikrina didesnį komfortą tiek pacientui tiek operacinėje dirbančiam personalui, tai didelis pranašumas prieš turbulentinio oro srauto sistemas, kurios dažniausiai kelia nemenką diskomfortą dėl žemų tiekiamo oro temperatūrų bei didelio greičio.
  • Ligoninėse esant kelioms operacinėms patalpoms, kai vienoje palaikoma ISO 5 klasę atitinkanti oro kokybė, o kitoje ISO 7 klasę atitinkanti oro kokybė, kyla pavojus, kad skubios operacijos nebus atliekamas laiku, nes operacinė, kur palaikoma ISO 5 klasę atitinkanti oro kokybė gali būti užimta.

Tiakiamas oras

Norint palaikyti ISO 5 klasę atitinkančią oro kokybę, būti užtikrinti, kad tiekiamas oro srautas būtų vienos krypties (unidirectional air flow). Norint išlaikyti vienos krypties oro srautą būtina, kad pro filtrus išeinančio oro greitis būtų nuo 0,20 iki 0,40 m/s. Esant mažesniam oro greičiui nebūtų galima užtikrinti, kad oro srautas išliks vienos krypties. Tuo tarpu jam esant didesniam žymiai išaugtų sistemos valdymo kaštai. Pro laminarines lubas tiekiamas itin didelis oro srautas, taip patalpoje palaikoma didžiulė oro kaita ir užtikrinama, kad recirkuliuojamas oras būtų kuo dažniau filtruojamas. Tiekiant orą turi būti vengiama turbulencijos, nes pradėjęs maišytis oras iš „steriliojo branduolio“ su aplinkos oru gali pakenkti pacientui.

„Steriliojo branduolio“ matmenys

Norint sumažinti energijos sąnaudas operacinėje būtina pasiekti kaip galima optimalesnius „steriliojo branduolio“ matmenis, tam kad erdvė kurioje laikomi itin aukštos kokybės oro parametrai būtų patogi darbui, bet ne per didelė.  Daugumoje normų nurodomi „steriliojo branduolio“ matmenys yra 2,8×2,8m. Branduolyje telpa operacinė lova, chirurgas bei įrankių stalai ir kita įranga. Norint palaikyti ISO 5 oro klasę atitinkančius oro parametrus  būtina, kad laminarinių lubų matmenys būtų didesni, todėl jos gaminamos 3,2×3,2m matmenų.

Laminarinės lubos

Galimi sistemų montavimo variantai:

Statiškos lubos „Static ceilings“

Paprasčiausias ir technologiškai priimtiniausias sprendimas, maksimaliai užtikrinantis norimo rezultato įgyvendinimą – grąžinti iš patalpos orą į vent. kamerą, jį išvalyti ir sumaišius su reikiamu kiekiu šviežio oro tiekti mišinį į operacinę patalpą naudojant laminarines lubas. Tokios sistemos privalomos montuoti naujai statomose ligoninėse, tačiau renovuojamose pastatuose, kur privalu prisitaikyti prie esamos patalpų paskirties ir išdėstymo, šių sistemų sumontuoti nėra įmanoma. Pavyzdžiui vien tik oro tiekimo – ištraukimo ortakių galinčių užtikrinti 6.900 m3/h oro debitą skerspjūvio plotas 800x500mm.

Statiškos lubos

Ventiliuojamos lubos „Ventilated ceilings“

Tais atvejais, kai negalima montuoti didelio skersmens ortakių, Tecnair LV rekomenduoja aštuoniakampes laminarines lubas, kurios siekiant prisitaikyti prie esamų aplinkos sąlygų sujungiamos su oro recirkuliaciją palaikančiais ventiliatoriais montuojamais patalpos kampuose.. Tokiais atvejais ventiliatorių recirkuliuojamas oro srautas nukreipiamas į laminarines lubas ir taip užtikrinama efektyvi oro recirkuliacija. Pagrindinis skirtumas tarp Tecnair LV siūlomų sistemų ir konkurentų rekomenduojamų sprendimų – ventiliatoriai rezirkuliuojamą orą ima grindų lygyje, todėl sterilus branduolys nėra suardomas ir užtikrinama maksimali paciento apsauga. Kartu su šiais ventiliatoriais montuojami ir F9 klasės filtrai, bei garso slopintuvai, sumažinantys garsą iki 15 dB (A), todėl aptarnaujantis personalas gali susitelkti į darbą. Ventiliatoriai gali tiekti iki 1.000 m3/h oro, kartu montuojama ir valdymo automatika, taip užtikrinamas norimas oro srautas ir išvengiama jo sumažėjimos užsiteršus filtrams.Sumaišant recirkuliuojamą orą su iš kameros tiekiamu šviežiu (apytiksliai 2000-2500 m3/h), gaunamas reikiamas oro srautas.  Apsaugai jei ventiliatoriai sugestų ortakiuose montuojami vožtuvai neleidžiantys orui patekti atgal į patalpą.

Ventiluojamos lubos